Doprinos ekologiji

Štitimo životnu sredinu
kroz smanjenje otpada od hrane

B-fresh doprinosi zaštiti životne sredine tako što povećava iskorišćenost hrane u domaćinstvima i u industrijskoj preradi. Korišćenjem preparata B-fresh takođe se smanjuju troškovi distribucije hrane zahvaljujući produženom roku trajanja.
Čovečanstvo godišnje proizvede 1.3 milijarde tona prehrambenog otpada, od čega je 40% neiskorišćeno voće i povrće. Prehrambeni otpad nije samo finansijski problem već i humanitarni i ekološki problem.
Najveću finansijsku podršku za razvoj B-fresh je dobio upravo zahvaljujući doprinosu smanjenju otpada od hrane.

Bacanje hrane nije samo etičko i ekonomsko pitanje, već takođe iscrpljuje životnu sredinu i ograničene prirodne resurse.

1.6 milijarde tona godišnje proizvedene hrane u svetu propadne.

Otpad hrane stvara oko
8% svih emisija gasova staklene bašte uzrokovanih ljudskim faktorom.

Na godišnjem nivou se baci hrana u vrednosti od 1,2 milijarde USD.

Budući da ljudska populacija neprestano raste, prehrambena industrija se suočava sa sve više izazova da obezbedi dovoljne količine kvalitetne hrane. Istovremeno, neophodno je smanjiti rasipanje hrane uzrokovano kratkim i ograničenim rokom trajanja hrane i posebno svežih proizvoda, poput mesa, voća i povrća.

Kako B-fresh pomaže?

  • Smanjuje otpad od hrane tako što dvostruko produžava rok za konzumaciju.
  • Zamenjuje toksične preparate za sprečavanje truljenja hrane.
  • Nudi alternativu štetnim ambalažnim materijalima.