Poslovni podaci

Lična karta kompanije

B-Fresh Technologies su 05.05.2020. godine osnovali istraživači iz oblasti nauke o materijalima sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

Poslovno ime: B-FRESH Technologies d.o.o. Beograd-Novi Beograd

PIB: 111938685
MB: 21577391

Delatnost: 7219 – Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.

Adresa:
Omladinskih brigada 7đ/17
11070 Novi Beograd

Broj računa:
325-9500700192478-08
340-0000011026486-91