EKOLOGIJA

Štitimo životnu sredinu

B-fresh je inicijalno razvijen kao preparat koji doprinosi smanjenju organskog otpada, i kao rešenje za unapređenje postojećih ambalažnih materijala u cilju smanjenja upotrebe ambalažnih materijala koji su štetni za životnu sredinu.

Ako ste posvećeni zaštiti životne sredine, saznajte više o smanjenju prehrambenog otpada klikom na dugme u nastavku.