ZDRAVLJE

Čuvamo zdravlje

Emulzija B-fresh je potpuno prirodna, napravljena od komponenti koje su na GRAS listi (Generally Recognized As Safe). Sveži plodovi zaštićeni emulzijom B-fresh bezbedni su za korišćenje u ishrani.

Ako posebno brinete o zdravlju korišćenjem B-fresh-a ćete jesti zdraviju hranu sa manjom količinom mikroorganizama.