Primena u poljoprivredi

B-fresh kao biopesticid i kao repelent – rezultati istraživanja

Novi proizvodi za primenu u poljoprivredi su u procesu istraživanja i pripreme za registraciju. Dosadašnja istraživanja pokazuju odlične rezultate kod poslednjeg prskanja, kao i u primeni B-fresha kao repelenta i biopesticida.

Poslednja istraživanja pokazuju da se primenom preparata B-Fresh za poslednje prskanje voća od pet do deset dana pre berbe sprečava truljenje na grani i odlaže propadanje plodova nakon berbe jednako efikasno ili efikasnije u poređenju sa postojećim hemijskim preparatima.

Takođe, istraživanja su pokazala da se B-fresh može uspešno koristiti kao zaštita od puževa golaća bez štetnih efekata na biljku ili zemljište, budući da deluje kao repelent. Početni eksperimenti pokazuju da se može koristiti i protiv pepelnice. Primena B-fresha u zaštiti bilja i kao biopesticida je u fazi istraživanja i pripreme dokumentacije za registraciju.

Istraživanja se sprovode na našim oglednim farmama i u saradnji sa poljoprivrednim gazdinstvima koja proizvode voće i povrće.