Budući da ljudska populacija neprestano raste, prehrambena industrija se suočava sa sve više izazova da obezbedi dovoljne količine kvalitetne hrane. Istovremeno, neophodno je smanjiti rasipanje hrane uzrokovano kratkim i ograničenim rokom trajanja hrane i posebno svežih proizvoda, poput mesa, voća i povrća.
Tehnologije pakovanja igraju ključnu ulogu u promociji kvaliteta, dugotrajnosti i svežine prehrambenih proizvoda. Stoga su uvedeni novi koncepti inteligentnog pakovanja kako bi se produžio rok trajanja ili poboljšao kvalitet i sigurnost hrane.
Pitanja u vezi sa efektom ambalažnih materijala na ljudsko zdravlje u slučaju inteligentne ambalaže biće glavni izazovi za rast aktivnog tržišta ambalaže.
Situacija se dodatno komplikuje sa organskim prehrambenim proizvodima, jer postoje brojna ograničenja u pogledu materijala koji su kompatibilni sa ovom vrstom proizvoda.
Što se tiče organske i prirodne hrane, USDA procenjuje da supermarketi samo izgube oko 15 milijardi USD godišnje samo u neprodatom voću i povrću.
I dalje je veliki izazov napraviti ambalažni materijal od ekološki prihvatljivih sirovina, jeftinih, netoksičnih za ljude, koji pokazuju dobra antimikrobna, antioksidativna i mehanička svojstva.
Međutim, B-Fresh tim nudi rešenje. Razvili smo emulzije optimizovane za zaštitu različitih svežih sastojaka (voće, povrće, meso) koja ispunjava sve ove zahteve. Što se tiče noseće faze, korišćena je kombinacija lako dostupnih bio-polimera.
Aktivne komponente koje pokazuju visoku antimikrobnu / antioksidativnu aktivnost čak i pri niskim koncentracijama uvrštene su u bio-polimernu matricu i.
Prednost našeg pristupa je niži proizvodni trošak i prilagodljivost tehnologije koja omogućava da se emulzija B-Fresh može koristiti kao sprej ili impregnacija u već postojećim materijalima za pakovanje.