Istraživanje i razvoj

Inovacije

B-fresh emulzija je rezultat višegodišnjih istraživanja Istraživača sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja na temu biopolimernih emulzija i prirodnih aktivnih komponenti poput eteričnih ulja za korišćenje u više svrha: protiv kvarenja, truljenja, kao biopesticid i dr. Biopolimeri su izabrani tako da i sami imaju antimikrobna svojstva, što dovodi do sinergetskog dejstva sa aktivnim komponentama. Aktivne komponente, kao što su eterična ulja su nanoinkapsulirane u biopolimernu mrežu, što dovodi do laganog otpuštanja aktivnih komponenti što produžava aktivnost emulzije na 10-14 dana.

Rezultat ovih istraživanja je međunarodni patent , objavljeno je nekoliko naučnih radova (1,2) i odbranjena jedna doktorska disertacija (3).

  1. Jovanović J., Ćirković J., Radojković A., Mutavdžić D., Tanasijević G., Joksimović K., Bakić G., Branković G., Branković Z., „Chitosan and pectin-based films and coatings with active components for application in antimicrobial food packaging”, Progress in Organic Coatings, 158 (2021), ISSN: 0300-9440.
  2. Jovanović J., Krnjajić S., Ćirković J., Radojković A., Popović T., Branković G., Branković Z., „Effect of encapsulated lemongrass (Cymbopogon citratus L.) essential oil against potato tuber moth Phthorimaea operculella“, Crop Protection 123 (2020), ISSN: 0261-2194.
  3. Branković Z., Ćirković J., Radojković A., Branković G., Jovanović J., Krnjajić S., Veljović S.: “Biopolymer emulsions for active packaging, manufactured devices and other applications”, International Application No.PCT/RS2018/000013, International Filing Date: 14.09.2018. Applicants: Univerzitet u Beogradu, Publication Number: WO/2020/055277, Publication Date: 19.03.2020.

B-fresh nastavlja istraživanja u oblasti poljoprivrede, za korišćenje B-fresh emulzije za poslednje prskanje u voćarstvu, kao i repelenta za pužove golaće i kao biopesticida.