Patent i registracija

Međunarodno prepoznat domaći proizvod

Patent

Naša inovacija je zaštićena međunarodnom patentnom prijavom broj CT/RS2O18/OOOO13 od 14.09.2O18. godine.
Patentnu prijavu je objavio World Intelectual Property Organization International Bureau.

Registracija za stavljanje u promet

Preparat B-fresh je testiran i odobren kao Predmet opšte upotrebe u kontaktu sa hranom od strane Instituta za javno zdravlje Vojvodine na osnovu Izveštaja o ispitivanju broj 01-6607/20/H od 13.11.2020. godine.