Proizvodni pogon

Pogon za proizvodnju preparata B-fresh nalazi se u Arilju.

Trenutni kapacitet proizvodnje je 1500l dnevno, sa mogućnošću proširenja obima proizvodnje. Kvalitet komponenti se testira na probnom uzorku u laboratoriji u okviru proizvodnog pogona. Proces proizvodnje je posebno dizajniran za ovaj preparat.

Ambalaža se ručno puni u okviru proizvodnog pogona.