Doprinos zdravlju

Čuvamo zdravlje
kroz bezbednu hranu

Pitanja u vezi sa efektom ambalažnih materijala na ljudsko zdravlje u slučaju aktivne i inteligentne ambalaže biće glavni izazovi za rast aktivnog tržišta ambalaže.

Naš proizvod je napravljen od biorazgradivih netoksičnih komponenti koje su sve na listi GRAS i bezbedne su za ljude i životnu sredinu. Osnovne komponente emulzije su želatin, hitozan, cink-acetat i eterično ulje limunove trave.

Voće i povrće koje su bili u kontaktu sa preparatom B-fresh bezbedni su za konzumaciju bez odlaganja, za razliku od nekih drugih preparata kojima se najčešće tretiraju voće i povrće, a čija štetna dejstva traju i do tri nedelje.

Naš stručni tim Vam je na raspolaganju za konsultacije u vezi sa efektima preparata na zdravlje.