Početna

Produžena svežina voća i povrća

B-fresh je preparat na bazi prirodnih proizvoda koji sprečava truljenje i kvarenje svežeg voća i povrća, čime produžava rok trajanja do 100%. Preparat je potpuno bezbedan za zdravlje i okolinu, a osnovna ideja je da se izbegne direktno nanošenje na voće i povrće, već se nanosi na unutrašnju stranu ambalaže.

Na ovaj način B- fresh doprinosi unapređenju poslovanja u proizvodnji, prometu i preradi hrane, zaštiti životne sredine kroz smanjenje prehrambenog otpada i zaštiti zdravlja zahvaljujući svojim neškodljivim komponentama.

Preparat je razvila grupa istraživača sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu. Zaštićen je međunarodnim patentom i testiran u akreditovanim laboratorijama u Srbiji .

EKONOMIJA

Povećavamo profit,
smanjujemo gubitke

B-fresh udvostručuje rok za prodaju i distribuciju čime se smanjuju gubici kroz otpis i povećava se dobit.

U industrijskoj preradi plodova unapređujemo dobit kroz bolju iskorišćenost sirovina.

Na našim oglednim plantažama B-fresh pokazuje odlične rezultate kao prirodni repelent protiv puževa golaća, u borbi protiv plamenjače i za poslednje prskanje plodova. Naši naučnici nastavljaju istraživanja u ovoj oblasti u cilju registracije novih proizvoda za zaštitu bilja.

Ako proizvodite, distribuirate, prodajete ili obrađujete voće i povrće, saznajte šta možemo da učinimo za Vaše poslovanje.

ZDRAVLJE

Čuvamo zdravlje

Emulzija B-fresh je potpuno prirodna, napravljena od komponenti koje su na GRAS listi (Generally Recognized As Safe). Sveži plodovi zaštićeni emulzijom B-fresh bezbedni su za korišćenje u ishrani.

Ako posebno brinete o zdravlju korišćenjem B-fresh-a ćete jesti zdraviju hranu sa manjom količinom mikroorganizama.

EKOLOGIJA

Štitimo životnu sredinu

B-fresh je inicijalno razvijen kao preparat koji doprinosi smanjenju organskog otpada, i kao rešenje za unapređenje postojećih ambalažnih materijala u cilju smanjenja upotrebe ambalažnih materijala koji su štetni za životnu sredinu.

Ako ste posvećeni zaštiti životne sredine, saznajte više o smanjenju prehrambenog otpada klikom na dugme u nastavku.

PRODAVNICA

Naručite B-fresh

Izaberite ambalažu koja odgovara Vašim potrebama.
Naručite proizvode brzo, lako i jednostavno. Biće dostavljeni na Vašu adresu.